Hydrogen - ochrana buněk (anti-apoptóza), záněty, antioxidant.

06.07.2018

Nedávné důkazy naznačují, že vodík je silný antioxidant, anti-apoptotické a protizánětlivé činidlo a tak dále může mít potenciální lékařskou aplikaci. Současná recenze hodnotí pojem "resuscitace vodíku", založený na vědomí, že ošetření vodíkem účinně chrání buňky, tkáně a orgánů proti oxidačnímu poškození a pomáhá jim obnovit z dysfunkce.

Hydrogenoterapie může být podávána inhalací, např. podávání tekutiny obohacené vodíkem nebo přístupy, které jsou ovlivňují produkci endogenního vodíku. Nyní jsou již k dispozici tablety k vnitřnímu užití, které produkují vodík přímo v těle, např. patentované, originální, testované tablety od spol. SevenPoint2 - Recovery with HydroFX™, zmíněné v dalších studiích

Studie prokázaly, že resuscitace vodíkem má cytoprotektivní účinky v různých typech buněk a modelů onemocnění, včetně ischemického reperfuzního poranění, zánětů, toxicity, trauma a metabolického onemocnění. Základním mechanismem může být selektivní eliminace hydroxylových radikálů, i když jiné mohou být také zahrnuty mechanismy (například vodík fungující jako plynná signální molekula).

Hydrogen resuscitace může mít několik potenciálních výhod přes současné farmakologické terapie pro oxidační poranění. Je však zapotřebí více práce k určení přesného mechanismu podkladem pro působení vodíku a validací jeho léčby potenciál v klinickém prostředí.