Hydrogen nanobubbles in a water solution of dietary supplement...

04.07.2018

Vladimir L. Safonov and Anatoly K. Khitrin Použitím plynové chromatografie, protonové nukleární magnetické rezonance a kvalitativních experimentů bylo dokázáno, že vodný roztok rozpuštěného výživového doplňku, vytvářející záporný redoxní potenciál, obsahuje neviditelné vodíkové nanobubliny, které jsou přítomny v roztoku po dobu několika hodin.

V nedávném základním a klinickém výzkumu bylo odhaleno, že vodík je důležitým fyziologickým regulujícím faktorem, jež produkuje antioxidanty, protizánětlivé a protinádorové vlastnosti na buňky a orgány.

Souhrnně jsme poskytli experimentální důkazy, že doplňková výživa určená k nasycení vody vodíkem vytváří dlouhotrvající vodíkové nanobubliny. Protonová nukleární magnetická rezonance je ukázala jako užitečná metoda odhadu objemu nanobublin a jejich životnosti v roztoku.

Currently the material is also available as an oral-ingestible dietary supplement called Recovery with HydroFX™.  

V současné době je tento materiál k dispozici také jako perorálně uživatelný doplněk stravy nazvaný Recovery with HydroFX™.

V.L. Safonov, A.K. Khitrin, Vodíkové nanobubliny ve vodném roztoku doplňku stravy, koloidy a povrchy A: Fyzikálně chemické a inženýrské aspekty, svazek 436, 5. září 2013, strany 333-336, ISSN 0927-7757, doi: 10.1016 / j.colsurfa.2013.06.043


Vladimir L. Safonov and Anatoly K. Khitrin

Výtah ze studie - volně