Recent progress toward hydrogen medicine: potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications.

03.07.2018

Ohta S. Nedávný pokrok v oblasti vodíkové medicíny: potenciál molekulárního vodíku pro preventivní a terapeutické aplikace. Curr Pharm Des. 2011; 17 (22): 2241-52.

více zde