Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases

06.07.2018

Oncotarget: Molekulární vodík: preventivní a terapeutický lékařský plyn pro různé nemoci

Studie ještě neporovnávala tablety, které produkují podstatně větší množství molekulárního vodíku a navíc eliminují ztráty vzniklé vzlínáním při přípravě, transportu a konzumaci vody, nebo plynu.

Od objevu z roku 2007, že molekulární vodík (H2) má selektivní antioxidační vlastnosti, mnoho studií ukázalo, že H2 má příznivé účinky u různých zvířecích modelů a lidských onemocnění. Tato recenze se zabývá H2 biologickými účinky a potenciálními mechanismy účinku při různých onemocněních, včetně metabolického syndromu, poranění orgánů a rakoviny; popisuje efektivní postupy dodávání H2; a shrnuje nedávný pokrok směrem k aplikaci H2 v humánní medicíně. Diskutujeme také o zbývajících otázkách v terapii H2 a uzavřeme výzvu k větší roli H2 při prevenci a léčbě onemocnění lidí, které jsou v současné době významnými globálními zdravotními zátěžemi. Tato recenze je důvodem k podpoře vodíkové medicíny při prevenci a terapii onemocnění lidí.

originální text čtěte více zde 

volný překlad ke stažení zde