Studie, testy, fakta, informace

Srovnání obsahu vodíku v dechu při požití vodíkové vody, mléka a destilované vody. Vodíková voda způsobila rychlý nárůst obsahu vodíku vdechu, a to v závislosti na dávce. Nicméně, zvýšení obsahu vodíku v dechu nebylo tak trvalé ve srovnání s mlékem.
Celá studie v angličtině je k dispozici na tomto odkaze.
Shimouchi A, Nose K, Yamaguchi...