Studie, testy, fakta, informace

Nedávné důkazy naznačují, že vodík je silný antioxidant, anti-apoptotické a protizánětlivé činidlo a tak dále může mít potenciální lékařskou aplikaci. Současná recenze hodnotí pojem "resuscitace vodíku", založený na vědomí, že ošetření vodíkem účinně chrání buňky, tkáně a orgánů proti oxidačnímu poškození a pomáhá jim obnovit z dysfunkce.

Vladimir L. Safonov and Anatoly K. Khitrin Použitím plynové chromatografie, protonové nukleární magnetické rezonance a kvalitativních experimentů bylo dokázáno, že vodný roztok rozpuštěného výživového doplňku, vytvářející záporný redoxní potenciál, obsahuje neviditelné vodíkové nanobubliny, které jsou přítomny v roztoku po dobu několika hodin.

Stovky studií ohledně diabetes, rakoviny, zánětů, střev, očí, ledvin, kardiovaskulárního systému, jater, plic, metabolismu, svalů, nervového systému, pokožky a mnoho dalších na stránkách profesora Sergej M. Ostojic, MD, PhD